Tietosuojaseloste

LYHYESTI:
Lähtökohtaisesti yksityisyytesi on meille sydämen asia ja haluamme kunnioittaa sitä omalla toiminnallamme parhaamme mukaan. Käytämme ja tallennamme tietojasi vain siinä määrin ja niihin tarkoituksiin, mitä sivuston sujuva toiminta ja käyttäjäkokemus vaativat.

REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Gaiariina
Y-tunnus: 2722224-4
Osoite: Sireenitie 12 A 4 36200 Kangasala
Sähköpostiosoite: infogaiariina@gmail.com

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ
Nimi: Katariina Elonkehrä
Osoite: Sireenitie 12 A 4 36200 Kangasala
Sähköpostiosoite: infogaiariina@gmail.com

REKISTERIN NIMI
10kuunkiertoa.fi -internetsivuston tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
10kuunkiertoa.fi -internetsivuston tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva vapaudun.fi -internetsivuston tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

REKISTERIN TIETORYHMISTÄ
Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Katariina Elonkehrä, Sireenitie 12 A 4, 36200 Kangasala