topic6

Uskomukset

Täytä lause ja toista sitä useaan kertaan videon esimerkin mukaisesti jotakin tapaasi tai haastettasi tutkiaksesi. Voit tehdä harjoituksen kirjoittamalla tai ääneen puhumalla.

“On parempi _____________ , koska _______________ .”

Voit kokeilla toistaa ja täydentää myös seuraavaa lausetta (esim. 10x):
Ruoka on ____________.

Bonus-ajatus: Yksi yleinen uskomus ruokaan liittyen on, että on nautinnollisinta ja parasta, kun saamme ruokaa todella paljon. Voisiko olla, että nautinnollisinta onkin, jos pystymme pysähtymään ruuan äärelle ja nauttimaan siitä tietoisesti? Tunnistatko tällaista uskomusta itsestäsi?
Vastaa